Your search results

Arkitektura dhe dizajn interior

Arkitektura dhe dizajni i brendshëm në IRREST është një profesion i yni i shumë anshëm që përfshinë zhvillimin konceptual, planifikimin e hapësirës, programimin, hulumtimin, komunikimin me palët e interesuara të një projekti, menaxhimin e ndërtimeve të mbrendshme dhe ekzekutimin e projektimit.

Ne kemi një një ekip ideal të artitekëve të cilët janë projektues të jashtëzakonshëm të dizajnëve të mbrendshme.Ata janë të gatshëm të planifikojnë, hulumtojnë, kordinojnë dhe administrojnë projekte të cilat e bëjnë hapsiren tuajen të mbrendshme idale dhe me stil për banim duke u kujdesur në detaje.

Dizajnet e mbrendshme ofrohen përmes sistemit më inovativ në boten e teknologjisë Virtual Reality Architecture (VR) e cila është një teknologji që krijon një mjedis virtual e cila krijon përceptimin se gjithçka që shihet në pamje duket të jetë reale. Njerëzit bashkëveprojnë në ato mjedise duke përdorur syze VR ose pajisje të tjera të lëvizshme me anë të cilave bëhet simulimi i gjeneruar nga kompjuteri i një ambienti duke i shfaqur pamjet në imazhin 3D, e cila ka dukje reale apo fizike të dizajnit.

Shikoni videon duke mësuar më shumë rreth sistemit VR:

Compare Listings