Your search results

Konsulenca Biznesore

Konsulentët tanë ofrojnë konsulenca biznesore për të ndihmuar kompanitë të përmirësojnë përformancën dhe efikasitetin e tyre. Këta profesionistë analizojnë biznesin dhe krijojnë zgjidhje, ndërkohë që ndihmojnë kompaninë tuaj që t’i përmbush qëllimet e veta.

Çfarë ofrojmë ne për Kompaninë tuaj?

Ka një numër arsyesh pse pronarët e bizneseve duhet të kontaktojnë konsulentët tanë të punësuar  në IRREST  për arsye se ata ju ofrojnë:

  • Analiza të fizibilitetit financiar për investime në sektorë të ndryshëm
  • Analiza e tregut të paluajtshmërive për investitorë me rekomandime të qarta se ku duhet investuar
  • Identifikimin e problemeve financiare të kompanisë tuaj
  • Plotësimin e stafit adekuat në mbarëvajtjen e punëve në kompaninë tuaj
  • Sigurimin e objektivitetit
  • Ringjallalljen e motivit të kompanisë tuaj
  • Konsulentët tanë të fushës së pasurive të paluajtshme luajnë një rol shumë të rëndësishëm në tregun e çmimit, evidentimit dhe analizimit të investimit të kapitalit tuaj!

Compare Listings