Your search results

Ndërmjetësime

Ne ju sigurojmë një proces të drejtë të ndërmjetësimit, i cili ka për qëllim zgjidhjen e çështjeve që janë në diskutim. Ndërmjetësimi i zgjidhjes së pronës është një proces vullnetar dhe mund të jetë i përshtatshëm për ndonjë mosmarrëveshje rreth përcaktimit të pronës tuaj.

Ndërmjetësimi është ideal për kontestet pronësore. Ai adreson nevojat tuaja reale dhe ju lejon juve dhe kundërshtarin tuaj të krijoni zgjidhjet tuaja në mënyrë që çështja të mos adresohet në gjykatë, por të zgjidhet nga ne me anë të ndërmjetësit tonë.

Ndërmjetësimi i pronës do t’i japë fund pasigurisë së procesit gjyqësor, ankthit të vazhdueshëm dhe kostove të tmerrshme. Pasi të zgjidhet rasti, do të jeni në gjendje që të merreni me biznesin tuaj dhe të vazhdoni me jetën tuaj

Compare Listings