Your search results

Përfaqësime ligjore

IR’GROUP, ju siguron një përfaqësim ligjor të drejtë, i cili në kuadër të kompanisë operon përmes një grupi specialistësh në fusha të ndryshme të ekspertizës, të gatshëm për të ndihmuar duke ofruar këshilla, ekspertizë dhe përfaqësime ligjore të drejta, dhe duke u bazuar në ligjet aktuale në fuqi.

Ky shërbim ofrohet në bashkëpunim me avokatët shumë të njohur të cilët e njohin natyrën e kësaj fushe.

Compare Listings