Your search results

Renovime në konsumin e energjisë efiçente

Në gjithë Kosovën ka një numër të madh ndërtesash dhe shtëpish të vjetra ku renovimi në konsumin e energjisë efiçente është shndërruar në masa të tilla për të zëvendësuar potencialin dhe për të arritur kursime të konsiderueshme të energjisë efiçente.

IR’GROUP sektori për renovime në energji efiçente ju siguron një renovim të analizuar, projektuar dhe detajuar nga ekspertët tanë të fushës së matrialeve të qëndrushme nga profesorët e Universitetit ESLG, në detaje rreth konsumit të energjisë efiçente, i cili bazohet në standardet më të fundit të materialeve ndërtimore.

Compare Listings